กิจกรรม

กิจกรรมร่วมต่อต้านการทุจริต
9 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำริดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด : Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ...[ 19 ก.พ. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในตำบลน้ำริด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ วัดชายเขา หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ และเทศบาลตำบลน้ำริด ร่วมออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในตำบล ...[ 14 มิ.ย. 2562 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการชุมชนร่วมใจ ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำโครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ วัดน้ำริดเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด ...[ 5 มิ.ย. 2562 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อเป็นการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการปฏิบัตธรรม ฟังเทศน์ และถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในตำบลน้ำริด จำนวน 4 แห่ง คิือ วัดน้ำริดเหนือ วัดน้ำริดใต้ วัดจอมคีรี และวัดชายเขา ...[ 7 พ.ย. 2561 ]
[อ่านรายละเอียด]

อ่านทั้งหมด>>

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

 

ประกาศ

เรื่อง วันที่
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระห้วยน้ำกลึง (สระเก็บน้ำ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2563

อ่านทั้งหมด >>