กิจกรรม

ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ...[ 9 มิ.ย. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
กิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562
กิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ...[ 8 มิ.ย. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดในตำบลเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
กิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดในตำบลเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ...[ 8 มิ.ย. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ...[ 8 มิ.ย. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]

อ่านทั้งหมด>>

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

 

ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20,000.-บ.) 8 ก.ค. 2563
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2 ก.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ก.ค. 2563
ประกาศขอปรับแผนการจัดหาพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มิ.ย. 2563

อ่านทั้งหมด >>