กิจกรรม

โครงการปลูกหญ้าแฝกเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 โดยมีนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาลคตำบลน้ำริดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด ...[ 6 ส.ค. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปี 2563
เทศบาลตำบลน้ำริดได้จัดทำโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดน้ำริดใต้ วัดน้ำริดเหนือ วัดจอมคีรี และวัดชายเขา โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการ ...[ 13 ก.ค. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดน้ำริดใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลน้ำริดเข้าร่วมโครงการ ...[ 13 ก.ค. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563
ประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 ...[ 9 มิ.ย. 2563 ]
[อ่านรายละเอียด]

อ่านทั้งหมด>>

ข่าวสาร

อ่านทั้งหมด

 

ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 7 ส.ค. 2563
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (เม.ย. 63 - มิ.ย. 63) 4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (ม.ค. 63 - มี.ค. 63) 4 ส.ค. 2563

อ่านทั้งหมด >>