กิจกรรม

ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลน้ำริด เมื่อเดือนตุลาคม 2560 เพื่อนำโครงการมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ...[ 3 พ.ย. 2560 ]

[อ่านรายละเอียด]

ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน และประชาคมตำบลน้ำริด เมื่อเดือนตุลาคม 2560 เพื่อนำโครงการมาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ...[ 3 พ.ย. 2560 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลน้ำริด ร่วมกับโรงเรียนน้ำริดวิทยา และประชาชนในตำบลร่วมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[ 2 ต.ค. 2560 ]

[อ่านรายละเอียด]

วันท้องถิ่นไทย ปี 2560
เทศบาลตำบลน้ำริด นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลได้เข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ...[ 2 ต.ค. 2560 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด โดยร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ...[ 6 มิ.ย. 2560 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการปลูกป่าชุมชน ณ พุทธอุทยานฯ ม่อนไม้ซาง
โครงการปลูกป่าชุมชน ณ พุทธอุทยานฯ ม่อนไม้ซาง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ...[ 6 มิ.ย. 2560 ]

[อ่านรายละเอียด]

การจัดกิจกรรมรวมพลังชาวอุตรดิตถ์
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังชาวอุตรดิตถ์เพื่อถวายความอาลัยเนื่องในวันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวอุตรดิตถ์ และพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ...[ 27 ต.ค. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
24ตค.59 เวลา18.30น.เทศบาลตำบลน้ำริด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ และประชาชนในเขตตำบลน้ำริด ร่วมทำพิธีสวดพระอภิธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ...[ 27 ต.ค. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน
วันที่ 12 ก.ค. 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการตามบ้าน ขึ้นที่เทศบาลตำบลน้ำริด เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเพื่อช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพ ...[ 12 ก.ค. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน)
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน) ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ำริดเหนือ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกทุเรียนได้รับความรู้ในการป้องกันและกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด และเพิ่มคุณภาพผลผลิตทุเรียนแก่เกษตรกร ...[ 12 ก.ค. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

 

Total 27 Record 1 2 3