กิจกรรม

โครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน (ปลูกต้นกล้าในหัวใจ ปลูกป่าใหญ่ให้แผ่นดิน)
เทศบาลตำบลน้ำริดได้จัดกิจกรรมโครงการรักษ์ป่า รักน้ำ รักแผ่นดินฯ เพื่อร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา และเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วย ...[ 30 มิ.ย. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปี 2559
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลน้ำริด โรงเรียนน้ำริดวิทยา และอสม.ตำบลน้ำริด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 โดยร่วมกันเดินรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดให้แก่ประชาชนในตำบลน้ำริดได้ทราบ และเป็นแนวร่วมในการป้องกันลูกหลานเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ...[ 27 มิ.ย. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

การเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจำตำบลน้ำริด
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 ได้เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจำตำบลน้ำริด หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำริด ...[ 15 มิ.ย. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

โครงการกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลน้ำริด ประจำปี พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลน้ำริด ได้จัดโครงการกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2559 ขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด โดยมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีไทยจากนักเรียนโรงเรียนน้ำริดวิทยา การแสดงสะล้อซอซึงของศูนย์วัฒนธรรมบ้านชายเขา ...[ 19 เม.ย. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

การอบรมโครงการหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
อบรมโครงการหมู่บ้านการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำริด ...[ 30 มี.ค. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

การปรับเกรดถนนสายนานกกก - ห้วยบ้านเก่า
ดูงานการปรับเกรดถนนเข้าพื้นที่การเกษตรสายนานกกก - ห้วยบ้านเก่า โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากอบจ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงภัยแล้งและแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูฝน ...[ 30 มี.ค. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 วันที่ 18 มีนาคม 2559 ในภาคเช้าผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ ลานเอนกประสงค์ริมน่าน และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริดในภาคบ่าย ...[ 29 มี.ค. 2559 ]

[อ่านรายละเอียด]

 

Total 27 Record 1 2 3