ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20,000.-บ.) 8 ก.ค. 2563
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 2 ก.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 2 ก.ค. 2563
ประกาศขอปรับแผนการจัดหาพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-7956 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,129.86 บ.) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ โครการปรับปรุงและการจัดการขยะมูลฝอย บริเวรบ่อขยะ ม.6 (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 มิ.ย. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ โครงการป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 มิ.ย. 2563
ประกาศขอปรับแผนการจัดหาพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,827.-บาท) 25 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,530.-บาท) 25 มิ.ย. 2563

Total 488 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 49 Next »