ประกาศ

เรื่อง วันที่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) 28 พ.ย. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน 2562 - เดือนกันยายน 2562) 28 พ.ย. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) 28 พ.ย. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พ.ย. 2562
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 13 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยรุ่งเรือง) 6 พ.ย. 2562
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,595.-บ.) 4 พ.ย. 2562

Total 378 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 38 Next »