ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ (78,270.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp AR 6131N จำนวน 1 เครื่อง (27,000.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (1,490.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ลวดสลิง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 40 ลบ.ม. (11,200.-บ.) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อดินลูกรัง จำนวน 180 ลบ.ม. (9,000.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ (11,340.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (4,880.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ GS 1ชุด (2,800.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กไฟ จำนวน 2 อัน (1,300.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (19,159.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563

Total 488 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 49 Next »