ประกาศ

เรื่อง วันที่
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (กองคลัง) 5 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองช่าง) 5 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักปลัด) 29 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 15 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 15 ส.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) 26 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) 12 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (กองช่าง) จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 8 ก.ค. 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 5 ก.ค. 2562

Total 319 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 32 Next »