ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ 4,000.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ 7,090.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 9,940.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,950.- บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 11,166.96 บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 84,104.10 บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 13 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 13 ก.ย. 2562

Total 331 Record « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15 34 Next »