ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่vสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 11 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.5 10 ก.ย. 2562
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (กองคลัง) 5 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองช่าง) 5 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนักปลัด) 29 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 15 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 15 ส.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 13 ส.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) 26 ก.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ) 12 ก.ค. 2562

Total 331 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 34 Next »