ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (4,527.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (745.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ (17,710.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 287 (990.-บ.) และเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother 1210w (1,350.-บ.) โดยวิธี 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 15 รายการ (18,669.36 บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ยกเลิการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเอาเอกสารที่ทางราชการออกให้ 17 เม.ย. 2563
งบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 9 เม.ย. 2563
งบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2563 9 เม.ย. 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 9 เม.ย. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง (เงินจ่ายขาดสะสม) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8 เม.ย. 2563

Total 488 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 49 Next »