ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศงบแสดงรานรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 3 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ค. 2562

Total 319 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 32 Next »