ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,280.-บ.) (1,740.-บ.) (3,600.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,879.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,826.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บ.) (450.-บ.) (1,080.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,941.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,098.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายเคลือบสารทีทีฟอส (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (45,000.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,500.-บ.) (450.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,600.-บ.) 4 พ.ย. 2562

Total 378 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 38 Next »