ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,670.-บ.) (2,400.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (834.01บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแผงบอร์ดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (990.-บ.) (1,200.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000.-บ.) (1,500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-1376 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,216.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,510.-บ.) (3,510.-บ.) (1,900.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000.-บ.) (1,500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-7956 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,260.91บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-13375 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,250.-บ.) 4 พ.ย. 2562

Total 378 Record « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 38 Next »