ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,020.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,200.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (151,998.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29,610.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,800.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมศาลพระภูมิ ศาลเจ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (ซอยรุ่งเรือง) 30 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ หมู่ที่ 9 24 ต.ค. 2562

Total 378 Record « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 38 Next »