ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด หมู่ที่ 9 24 ต.ค. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2652 18 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมตรการประหยัดพลังงาานของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ต.ค. 2562
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 7 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง 30 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 25 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ 4,000.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล 17 ก.ย. 2562

Total 378 Record « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 38 Next »