ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถไทยประดิษฐ์ 7,090.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 9,940.-บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,950.- บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 11,166.96 บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 84,104.10 บาท 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 13 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 13 ก.ย. 2562
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่vสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 11 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ม.5 10 ก.ย. 2562
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (กองคลัง) 5 ก.ย. 2562

Total 378 Record « Previous 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 20 38 Next »