ประกาศ

เรื่อง วันที่
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 13 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยรุ่งเรือง) 6 พ.ย. 2562
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,595.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,280.-บ.) (1,740.-บ.) (3,600.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,879.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,826.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บ.) (450.-บ.) (1,080.-บ.) 4 พ.ย. 2562

Total 434 Record « Previous 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 44 Next »