ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,527.-บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 2 รายการ) 2,340.-บ. 21 ก.พ. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-7956 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,052.65 บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (186,819.36 บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,669.36 บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มพร้อมปก ติดแล็กซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,150.-บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,849.30 บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (37,934.82 บ.) 21 ก.พ. 2563

Total 504 Record « Previous 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22 51 Next »