ประกาศ

เรื่อง วันที่
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 21 ก.พ. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,320.-บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,000.-บ.) 21 ก.พ. 2563
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระห้วยน้ำกลึง (สระเก็บน้ำ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงงบประมาณ 2563 4 ก.พ. 2563
ประกาศ ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ม.9 และ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 7 ม.ค. 2563

Total 504 Record « Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 23 51 Next »