ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินปรับระดับ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว.26 พ.ย. 62 13 ธ.ค. 2562
ตารางรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 6 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถมดินปรับระดับ หมู่ที่ 9 2 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,900.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 1 ป้าย) 420.-บ. 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,748.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,152.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องหมายแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,080.-บาท) 29 พ.ย. 2562

Total 331 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 Next »