ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,660.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1375 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,805.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 3 รายการ) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,866.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคา 7,900.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน (กองคลังเทศบาลตำบลน้ำริด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถไทยประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,850.- บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9210 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,637.10 บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,014.-บาท) 29 พ.ย. 2562

Total 331 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 Next »