ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายถมที่ และดินลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงและการจัดการขยะมูลฝอยบริเวรบ่อขยะ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับแผนการจัดหาพัสดุ กองการศึกษาฯ) 27 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 พ.ค. 2562
การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 พ.ค. 2562
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 24 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์กู้ชีพฉุกเฉินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562

Total 488 Record « Previous 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 49 Next »