ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เสนอราคา 6,912.88 บาท 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอราคา 7,300.-บาท 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เสนอราคา 18,000.-บาท 15 ก.พ. 2562
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำเดือน มกราคม 2562 8 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสื่อการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 18 ม.ค. 2562
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย งบทดลองและงบอื่นๆ 16 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ 6 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 3 ม.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 27 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 โครงการปรับปรุงและการจัดการขยะมูลฝอย (บริเวณบ่อขยะ หมู่ที่ี 6) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (E-bidding) 14 ธ.ค. 2561

Total 488 Record « Previous 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 43 49 Next »