ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์กู้ชีพฉุนเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562) 28 พ.ย. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน 2562 - เดือนกันยายน 2562) 28 พ.ย. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562) 28 พ.ย. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 26 พ.ย. 2562
แนวทางการปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 22 พ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 13 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 13 พ.ย. 2562

Total 331 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 Next »