ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,669.36 บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มพร้อมปก ติดแล็กซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,150.-บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,849.30 บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (37,934.82 บ.) 21 ก.พ. 2563
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 21 ก.พ. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,320.-บ.) 21 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,000.-บ.) 21 ก.พ. 2563
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระห้วยน้ำกลึง (สระเก็บน้ำ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563

Total 378 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 38 Next »