ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอยรุ่งเรือง) 6 พ.ย. 2562
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 6 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,595.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,280.-บ.) (1,740.-บ.) (3,600.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,879.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,826.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บ.) (450.-บ.) (1,080.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,941.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,098.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายเคลือบสารทีทีฟอส (ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (45,000.-บ.) 4 พ.ย. 2562

Total 331 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 Next »