ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงงบประมาณ 2563 4 ก.พ. 2563
ประกาศ ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ม.9 และ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 7 ม.ค. 2563
รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6 ม.ค. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินปรับระดับ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ลว.26 พ.ย. 62 13 ธ.ค. 2562
ตารางรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 6 ธ.ค. 2562

Total 378 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 38 Next »