ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,960.-บาท) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26,500.-บาท) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2563
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 5 มิ.ย. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดหาพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ วัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,630 ชุด (48,900.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (4,790.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (8,420.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ปลั๊กไฟ จำนวน 2 อัน (780.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ (2,529.-บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2563

Total 488 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 49 Next »