ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการถมดินปรับระดับ หมู่ที่ 9 2 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,900.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 1 ป้าย) 420.-บ. 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,748.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,152.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องหมายแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,080.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,660.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1375 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,805.-บาท) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 3 รายการ) 29 พ.ย. 2562

Total 378 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 38 Next »