ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,500.-บ.) (450.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,600.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,670.-บ.) (2,400.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (834.01บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนแผงบอร์ดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (990.-บ.) (1,200.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000.-บ.) (1,500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-1376 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,216.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,510.-บ.) (3,510.-บ.) (1,900.-บ.) 4 พ.ย. 2562

Total 331 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12 34 Next »