ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000.-บ.) (1,500.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-7956 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,260.91บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-13375 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,250.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,020.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,200.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (151,998.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29,610.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,800.-บ.) 4 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2562

Total 331 Record « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13 34 Next »