ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณสายนาคลองควาย) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นอะครีลิคแผนผังบุคลากร จำนวน 2 แผ่น (12,200.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น 287 จำนวน 1 เครื่อง (990.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ครถยนต์กู้ชีพฉุกเฉินและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง (25,344.02) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (4,500.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย (1,200.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวที จำนวน 6 รายการ (17,500.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัล จำนวน 11 รายการ (20,000.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 1 มื้อ (22,500.-บ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 2563

Total 488 Record « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 49 Next »