ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาธง พร้อมศาลพระภูมิ ศาลเจ้า หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 (ซอยรุ่งเรือง) 30 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ หมู่ที่ 9 24 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด หมู่ที่ 9 24 ต.ค. 2562
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2652 18 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมตรการประหยัดพลังงาานของเทศบาลตำบลน้ำริด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 ต.ค. 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 7 ต.ค. 2562
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 7 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) กองช่าง 30 ก.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 25 ก.ย. 2562

Total 331 Record « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 34 Next »