ประกาศ

เรื่อง วันที่
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2563 7 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระห้วยน้ำกลึง (สระเก็บน้ำ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ก.พ. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงงบประมาณ 2563 4 ก.พ. 2563
ประกาศ ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ม.9 และ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9 7 ม.ค. 2563
รายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 6 ม.ค. 2563
ประกาศปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 18 ธ.ค. 2562

Total 331 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 34 Next »