ประกาศ

เรื่อง วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 7 ส.ค. 2563
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (เม.ย. 63 - มิ.ย. 63) 4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (ม.ค. 63 - มี.ค. 63) 4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 1 (ต.ค.62 - ธ.ค.62) 4 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สธ.) 1,340.-บาท 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันการเก็บเกี่ยวฯ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,760.-บาท) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักปลัด) 17,850.-บาท 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเรียงหินป้องกันการพังทลายของตลิ่ง หมู่ที่ 3 29 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 29 ก.ค. 2563

Total 504 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 51 Next »