กิจกรรมอบต.

เทศบาลตำบลน้ำริดได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประกาศวันที่ 5 ธ.ค. 2562