ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,510.-บ.) (3,510.-บ.) (1,900.-บ.)

ประกาศวันที่ 27 พ.ค. 2562