ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-1376 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,216.-บ.)

ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2562