ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (990.-บ.) (1,200.-บ.)

ประกาศวันที่ 30 พ.ค. 2562