ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,670.-บ.) (2,400.-บ.)

ประกาศวันที่ 10 มิ.ย. 2562