ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บ.)

ประกาศวันที่ 12 มิ.ย. 2562