ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,500.-บ.) (450.-บ.)

ประกาศวันที่ 21 มิ.ย. 2562