ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,098.-บ.)

ประกาศวันที่ 24 มิ.ย. 2562