ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,941.-บ.)

ประกาศวันที่ 24 มิ.ย. 2562