ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500.-บ.) (450.-บ.) (1,080.-บ.)

ประกาศวันที่ 24 มิ.ย. 2562