ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,826.-บ.)

ประกาศวันที่ 24 มิ.ย. 2562