ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,879.-บ.)

ประกาศวันที่ 24 มิ.ย. 2562