ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,280.-บ.) (1,740.-บ.) (3,600.-บ.)

ประกาศวันที่ 24 มิ.ย. 2562