ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,595.-บ.)

ประกาศวันที่ 28 มิ.ย. 2562