ประกาศของอบต.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนแรก (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562)

ไฟล์แนบ 20191128161017_CCF28112562.pdf

ประกาศวันที่ 19 เม.ย. 2562