ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 3 รายการ)

ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2562