ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 1375 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,805.-บาท)

ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2562