ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,660.-บาท)

ประกาศวันที่ 26 ส.ค. 2562