ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องหมายแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,080.-บาท)

ประกาศวันที่ 28 ส.ค. 2562