ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,152.-บาท)

ประกาศวันที่ 28 ส.ค. 2562