ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศวันที่ 9 ก.ย. 2562