ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 1 ป้าย) 420.-บ.

ประกาศวันที่ 9 ก.ย. 2562