ประกาศของอบต.

ประกาศปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศวันที่ 19 ธ.ค. 2562