ประกาศของอบต.

ประกาศ ขอปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ ม.9 และ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.9

ประกาศวันที่ 7 ม.ค. 2563