ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางลาดยาง ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 28 ม.ค. 2563