ประกาศของอบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดสระห้วยน้ำกลึง (สระเก็บน้ำ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศวันที่ 28 ม.ค. 2563