ประกาศของอบต.

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,320.-บ.) นางสว่าง ไตรเลิศกุล

ประกาศวันที่ 1 ต.ค. 2562